Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari 10, 2010 weergeven

De Israelische Terreur 1109

Beste mensen, Ik schrijf jullie over mijn goede vriend Jared Malsin, redacteur bij Maan News Agency. Hij is afgelopen dinsdag op Ben Gurion urenlang ondervraagd en de toegang tot Israel geweigerd. Hij zit momenteel nog in detentie. Meer informatie over hem en deze zaak volgt hieronder. Ik heb zojuist de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek onderstaande email gestuurd. Ik stuur dit aan jullie omdat jullie ook schrijven voor / over Palestina, in de hoop dat jullie hier iets mee kunnen doen. Misschien ook NVJ schrijven of bellen. Of op jullie blogs over schrijven! Het interessante aan deze zaak is o.a. dat Maan door Nederlandse regering is gesponsord van de start tot afgelopen jaar. Dat Jared een joodse Amerikaan is die met birthright naar Israel kwam en inmiddels 3 jaar in de Westbank werkt en samen met een Palestijn woont (toevallig mijn collega van de Olijfbomencampagne!) ---- De 'Committee to Protect Journalists' heeft op haar website al een verklaring waarin zij de onmiddel…

De Nuance van de NRC 162

Beste collega's van de NRC, het antwoord op de vraag die jullie krant vandaag opwerpt: 'Hoe kon de rol van sommige ambtenaren zo dominant zijn dat bijvoorbeeld de waarschuwingen van hun juridisch geschoolde collega’s over het ten onrechte opzij geschoven volkenrecht werden genegeerd?' moet gezocht worden in het feit dat het internationaal recht in de politiek geen doorslaggevende rol speelde, net zomin als het internationaal recht een doorslaggvende rol voor de NRC-redactie speelde toen de Israelische hoogleraar Van Creveld zes kolommen breed de ruimte kreeg in de krant om zijn disrespect voor het oorlogsrecht en de mensenrechten te etaleren, terwijl Nederlandse juristen, deskundigen op het gebied van het internationaal recht, acht dagen eerder vernamen dat er geen behoefte was aan een artikel over de Israelische schendingen van het internationaal recht in Gaza 'daar wij van mening zijn dat hij weinig nieuwe gezichtspunten bevat... Met vriendelijke groet, Anna Visser, …

De Nuance van de NRC 161

Vandaag kan de NRC-lezer het volgende commentaar van zijn/haar krant vernemen:

vooral verdient de rol van de ‘vierde macht’, de ambtenaren, nadere beschouwing. De vraag is essentieel of de onvolledige informatie die naar de Tweede Kamer werd gestuurd, niet te wijten is aan ‘Yes minister’-achtige opvattingen op vooral het departement van Buitenlandse Zaken: hoe houden we politici bezig zonder dat ze ons beleid verstoren? Volgens de commissie werd de Kamer bijvoorbeeld onvolledig ingelicht over iets wezenlijks als een verzoek van de Verenigde Staten aan Nederland om militaire steun.De commissie-Davids bestond uit ter zake deskundigen en zij had „vriend noch vijand”, zoals haar voorzitter opmerkte. Terecht zag zij waarheidsvinding als haar centrale taak. Juist de overwegend apolitieke en niet-ambtelijke samenstelling van de commissie is daarbij een voordeel gebleken; dat is mede te danken aan de weigering destijds van de voorzitter om de suggestie te volgen van premier Balkenende om er Mi…

Juurd Eijsvoogel van de NRC 3

Onder de kop 'Het pijnlijke gebrek aan politieke oorlogservaring' stelt de NRC-redacteur Juurd Eijsvoogel in zijn column van gisteren onder andere het volgende: 'Maar hoe verwijtbaar is de onervarenheid van Balkenende, die in die woelige tijd opeens het op drift geraakte land moest regeren? Wij, de kiezers, dragen ook een deel van de verantwoordelijkheid – al worden we daar door de commissie-Davids niet op afgerekend... Maar niet alleen een gebrek aan politieke en bestuurlijk ervaring brak Nederland op in de kwestie-Irak. Er was ook – overigens net als in de Amerikaanse politiek – een groot gebrek aan wat je politieke, intellectuele of doorleefde oorlogservaring kan noemen: het besef van wat een oorlog eigenlijk behelst en teweegbrengt, hoe onvoorspelbaar oorlogen zijn, hoe gruwelijk het kan misgaan en hoe beperkt de mogelijkheden zijn om met militaire middelen politieke doelen te bereiken.Het rapport van de commissie-Davids gaat daar niet over, maar laat en passant wel he…

Professor Hans Jansen 4

De arabist Hans Jansen is een man met wat men zou kunnen noemen klassiek fascistische opvattingen, en toch is hij hoogleraar. Dat kan in Nederland waar de criteria om professor te worden vooral worden bepaald door wie men kent en niet allereerst door wetenschappelijke kwaliteiten.
Professor Jansen schrijft ditmaal het volgende:
'Het internationale recht en de islamitische sharia zijn beide studeerkamerrecht. Van de werkvloer losgezongen, door theoretici in elkaar gezet. Theoretici die niet benoemd of gekozen zijn, die zichzelf als zodanig opwerpen, en die elkaar coöpteren. In de kwestie Balkenende-Irak doet het er, vanuit democratisch oogpunt, helemaal niets toe wat zulke geleerden in het isolement van hun studeerkamers van mening zijn over de internationale verhoudingen: alle macht komt uit de loop van een geweer, of vanuit een wettig gekozen volksvertegenwoordiging.De opinies van deze volkerenrechtsgeleerden zijn niet veel meer waard dan het kringlooppapier waarop ze worden uitgep…

Het Neoliberale Geloof 499

Goldman Sachs Admits "Improper" Actions in Sales of SecuritiesWednesday 13 January 2010by: Greg Gordon and Kevin G. Hall | McClatchy NewspapersWashington - The chairman and CEO of investment titan Goldman Sachs acknowledged Wednesday that his company had engaged in "improper" behavior when it made financial bets against $40 billion in securities backed by risky U.S. home loans that it was selling to investors as safe products.Lloyd Blankfein made the shocking acknowledgement before the Financial Crisis Inquiry Commission, a 10-member panel that Congress created to look into the causes of the worst financial crisis since the Great Depression.In November, McClatchy reported exclusively that in 2006 and 2007, Goldman sold more than $40 billion in bonds backed by over 200,000 in risky home mortgages while secretly betting on a sharp downturn in housing prices that would depress the value of those securities.During today's inaugural hearing, the CEOs of the nation…

Ko Colijn. Professor. 10

'Was de oorlog een schone operatie?

Nogal, afgemeten naar het aantal afgeworpen bommen.'
Raadt u eens wie deze opgewonden proza heeft geschreven en wanneer precies?
'Een goedkope oorlog
De oorlog tegen Irak was een succes voor de Amerikaanse luchtmacht en heeft de Amerikaanse economie nauwelijks pijn gedaan. Die hoefde er maar drie kwartier voor te draaien.

Een Amerikaanse oorlog overzee eindigt steevast met een binnenlandse veldslag: welk krijgsmachtonderdeel heeft het er het best van afgebracht? De eerste slag is door de luchtmacht gewonnen. Eind mei lekte Operatie Iraqi Freedom uit, een eerste feitelijke opsomming van de prestaties van de US Air Force. Uit de soep van afkortingen kan een voorlopig oordeel over de luchtoorlog worden geveld.

Was de oorlog een schone operatie?

Nogal, afgemeten naar het aantal afgeworpen bommen. Er vielen 30.000 bommen op Irak. Zo'n 20.000 daarvan waren slim. Omdat het meestal prachtig oorlogsweer was, was het grootste deel lasergeleid. Zonde…

The Empire 516

666 to 1: The US Military, Al-Qaeda and a War of Futility Thursday 14 January 2010by: Nick Turse and Tom Engelhardt | TomDispatch.comIn his book on World War II in the Pacific, War Without Mercy, John Dower tells an extraordinary tale about the changing American image of the Japanese fighting man. In the period before the surprise attack on Pearl Harbor, it was well accepted in military and political circles that the Japanese were inferior fighters on the land, in the air, and at sea -- "little men," in the phrase of the moment. It was a commonplace of "expert" opinion, for instance, that the Japanese had supposedly congenital nearsightedness and certain inner-ear defects, while lacking individualism, making it hard to show initiative. In battle, the result was poor pilots in Japanese-made (and so inferior) planes, who could not fly effectively at night or launch successful attacks.In the wake of their precision assault on Pearl Harbor, their wiping out of U.S. …

Iran 317

The Economist held a debate this week on whether the world would be safer if Iran was bombed. The on-line debate was held between General Chuck F. Wald and Dr Emily Landau, with expert statements provided by Prince Turki Al-Faisal, the former Saudi ambassador to Washington, and myself.My statement, questioning the very basis of the debate, can be found below.http://www.economist.com/debate/days/view/447Trita Parsi, PhD****************http://www.economist.com/debate/days/view/447The question posed by the house captures perfectly the problem with the debate on Iran in the West. It embodies a decade-old approach to Iran that reduces this major country into a single variable problem, Iran's alleged pursuit of nuclear weapons. Every non-nuclear development is either viewed from the prism of the nuclear programme, or is simply ignored.This paradigm is arguably the danger we should focus on. It is an outlook that makes us blind to historic developments before our eyes that have the pote…

Ko Colijn. Professor. 9

Anoniem heeft een nieuwe reactie op uw bericht "Ko Colijn. Professor. 6" achtergelaten:
Ik vraag me af welke documenten en welke experts Colijn heeft geraadpleegd? En waarom hij toen niet twijfelde? Had hij het bewijs in handen dan? Een normale burger kon zien hoe er naar die oorlog werd toegewerkt, o.a. met dank aan de pers. Elke keer weer zie je de arrogantie bij pers en politiek. Men draait en zwaait met als gemene deler de woordspelletjes. Trouwens, het vergrootglas is niet voor niets op Iran gericht. Hoe zit het daarmee w.b. de commerciële schrijvende pers? Bestaan hier ook verschillende inzichten over?
anzi


Anzi: 'Een normale burger kon zien hoe er naar die oorlog werd toegewerkt, o.a. met dank aan de pers'. Sterker nog, wereldwijd hebben miljoenen mensen gedemonstreerd tegen deze oorlog en juist door de niet aflatende inzet van de commerciele massamedia ging die oorlog toch door. Dankzij schnabbelende journalisten als professor Ko Colijn. Daarom wil ik ook zo…

Ko Colijn. Professor. 8

Sinds 1 juni 2006 is hij bijzonder hoogleraar internationale betrekkingen, in het bijzonder mondiale veiligheidsvraagstukken, aan dezelfde faculteit. De leerstoel is ingesteld door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ).http://nl.wikipedia.org/wiki/Ko_Colijn
Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)Het NGIZ is in 1945 opgericht om zoveel mogelijk mensen te informeren over een breed scala van internationale zaken. Het Genootschap is een onafhankelijke vereniging zonder politiek of levensbeschouwelijk oogmerk. In 1983 heeft het Genootschap een deel van zijn activiteiten overgedragen aan het in dat jaar opgerichte Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael'. Om de belangstelling voor internationale betrekkingen blijven te stimuleren, is de vereniging onafhankelijk van, maar wel in samenwerking met Instituut 'Clingendael' verder gegaan met een aantal kernactiviteiten. Voor de leden van het Genootschap worden lezinge…

Irak 292

De polemoloog Leon Wecke wijst in Trouw op een buitengewoon belangrijk punt, waar het straks politiek om moet gaan. Ook in 2003 was inval in Irak al niet toegestaan Het kabinet suggereert ten onrechte dat de aanval op Irak destijds, in 2003, voldoende gemotiveerd was. Ook toen mocht de invasie niet. De kennelijke tevredenheid bij de PvdA met de brief van het kabinet inzake de eerste verklaring van de premier is geheel ten onrechte. De brief bevat een, of beter, meer leugens om bestwil. Bestwil is hier te definiëren als de wil zolang de peilingen voor een of meer coalitiepartijen ongunstig zijn, het niet op een breuk en dus op verkiezingen te laten aankomen. Hoe is het mogelijk dat de PvdA genoegen neemt met de zinsnede: „In het licht van deze ontwikkelingen en met de kennis van nu aanvaardt het kabinet dat voor een dergelijk optreden een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig was geweest”. De kennis van toen impliceerde indertijd nadrukkelijk dat de…

Ko Colijn. Professor. 7

Ko Colijn in Vrij Nederland:
Atlantische reflex
De commissie-Davids velt ongemeen harde conclusies.
Lees zelf de 550 pagina’s, en kom dan zelf uit op het verdict dat het doel de middelen moest heiligen. De informatiepositie van de inlichtingendiensten, het volkenrecht, de informatieplicht aan de Tweede Kamer, de woordkeus en timing van (niet-)gegeven informatie en argumenten, de selectieve omgang met de rapporten van de UNMOVIC-wapeninspecteurs, alles was ondergeschikt aan de keus die door de commissie wordt toegeschreven aan de vroege ‘Atlantische reflex’ (overigens nogal tendentieus gecontrasteerd met ‘een op Europa gerichte houding’), aldus Ko Colijn die zelf regelmatig als journalist/deskundige/schnabbelaar actief is voor de Atlantische Commissie, het instituut dat propaganda maakt voor de NAVO onder leiding van de VS. Die 'Atlantische reflex' van Colijn verklaart tevens waarom hij in 2003 de illegale inval onder leiding van de neoconservatie Bush-regering verdedigde met be…