• All governments lie, but disaster lies in wait for countries whose officials smoke the same hashish they give out.

  • I.F. Stone

woensdag 25 april 2018

De Corrupte NRC Journalistiek

Gisteren schreef ik dit:


DINSDAG 24 APRIL 2018


De Journalistiek Corrupte NRC

Zoals bekend  is 'Nederland is het land van de haat.' Een  voorbeeld daarvan kreeg ik vanochtend toen ik gebeld werd door een opgewonden NRC-redacteur. Hij vertelde me dat één van de financiers van De andere Krant een 'boer uit Brabant' was die ik eens op mijn weblog had beschuldigd van antisemitische opvattingen. Aangezien ik voor De andere krant een artikel had geschreven met betrekking tot de corrupte berichtgeving van ondermeer de NRC over Rusland, werd mij door dezelfde NRC gevraagd wat mijn reactie was op het feit dat die 'boer uit Brabant'medefinancier is geweest. Ik vertelde de NRC-redacteur dat ik niets weet van de financiering van De andere krant, en dat het nummer van die krant geheel gewijd was aan Rusland en niet aan het antisemitisme. 

Ziehier een fraai voorbeeld van Fake News, en de haat die achter deze Nep Nieuws schuilgaat. Omdat De andere krant door de NRC bewust verzwegen informatie over Rusland verstrekt, moet de integriteit van de journalisten die eraan meewerkten in een verdacht licht worden gesteld, door alleen over één financier te berichten. Opvallend is dat de NRC niet durft te reageren op mijn analyse van NRC's corrupte berichtgeving. 

Voorbeeld van NRC's corrupte berichtgeving:


Onder de kop ‘To Counter Russia, U.S. Signals Nuclear Arms Are Back in a Big Way’ berichtte The New York Times op 4 februari 2018: 

The Pentagon envisions a new age in which nuclear weapons are back in a big way… that advocates say are needed to match Russian advances and critics warn will be too tempting for a president to use. 

Daarmee is ook volgens westerse deskundigen een begin gemaakt aan een ‘nucleaire wapenwedloop,’ waardoor een holocaust nog dichterbij is gekomen. Hoewel alleen al dit jaar de VS bijna achttien keer meer spendeert aan het militaire apparaat dan de Russische Federatie, blijven de westerse mainstream-media Rusland afschilderen als een ‘expansionistische' grootmacht die allereerst Europa bedreigd. Daarbij verzwijgen zij dat sinds de opheffing van het Warschau Pact in 1991 de NAVO, tegen de afspraken in, almaar Oostwaarts is opgerukt en het aantal lidstaten sinds het opheffen van de Sovjet Unie is uitgebreid van 16 naar 29. Maar omdat het Amerikaans militair-industrieel complex ongeveer de helft van het federale budget opslokt dat het Congres kan toewijzen, moet er natuurlijk een vijand worden verzonnen, die het voortbestaan van het Westen bedreigt. Vandaar de noodzaak van een tweede Koude Oorlog. In het kader daarvan gaf voormalig PVDA-minister van Buitenlandse Zaken Koenders in 2016 de oud NRC-buitenland-redacteur Hubert Smeets 294.000 euro om de anti-Poetin website ‘Raam op Rusland’ te beginnen. ROR dient nu als platform voor bijvoorbeeld de zelfbenoemde ‘onafhankelijk geopolitiek adviseur’ Elmar Hellendoorn, die in 2016 in de NRC verkondigde dat ‘een sterke NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog nog niet zo hard nodig [is] geweest als nu,’ want, ‘Rusland dreigt de laatste tijd immers met het inzetten van nucleaire wapens.’ Daarbij wordt vanzelfsprekend genegeerd dat zomer 2015, de ‘geopolitiek adviseur’ van wereldnaam, Henry Kissinger, heeft gewaarschuwd dat onder president Obama ‘Breaking Russia has become an objective,’ terwijl ‘the long-range purpose should be to integrate it.’ 

Veelzeggend blijft tevens dat Hubert Smeets een graag geziene gast is bij de Atlantische Commissie, de propaganda-arm van de NAVO. Ook zijn vriend Geert Mak gedraagt zich als een fervente anti-Rusland opiniemaker, maar dan op een nog opportunistischere manier. Na eerst in 2014 te hebben beweerd dat ‘meneer Poetin’ door het ‘landjepik’ van de Krim ‘Europa [dwingt] om meer aan defensie uit te geven,’ vertelde hij twee jaar later dat ‘of we dat nu leuk vinden of niet,’ Oekraïne ‘deel [is] van de Russische invloedssfeer. Als president van Rusland kon Poetin zich niet permitteren niet op het verlies van de Krim te reageren,’ om een jaar later als ‘populairste geschiedenisleraar van het land’ weer te spreken van ‘een agressief en gefrustreerd Rusland dat de komende tijd best weer eens een gewapend conflict kan opstoken.’ 

Een ander treffend voorbeeld is NRC’s Chef bijlage Boeken Michel Krielaars, wiens schotschrift Het Klein Koude Front zonder enig keihard bewijs al in oktober 2014 wist te beweren dat 'separatisten in Oost-Oekraïne vlucht MH17 neerhaalden.’ Eerder al had de NRC-columnist Bas Heijne, slechts vier dagen na het neerstorten van de MH-17, in zijn krant laten weten dat ‘[d]e terreurdaad met het vliegtuig van Malaysia Airlines het moment voor Nederland [is] om eens te stoppen met zijn knuffelhouding tegenover Rusland,’ en dat ‘Nederland’ weliswaar ‘een klein land [is], maar we hebben machtige bondgenoten en we maken onderdeel uit van een krachtige alliantie die zijn weerga niet kent.’ Zonder ook maar over één bewijs te beschikken suggereerde Heijne, die in 2017 de P.C. Hooftprijs ontving, dat het de hoogste tijd was om de Russen eens een lesje te leren. Op zijn beurt schreef de NRC-Atlanticus H.J.A. Hofland, die in 1999 door zijn sycofanten was uitgeroepen tot de ‘beste journalist van de eeuw,’ in 2015 dat het ‘noodzaak voor het Westen [is] om grenzen aan de Russische expansie te stellen. We naderen het stadium waarin van Poetin alles te verwachten valt.’ Tenslotte mag de Nederlandse columnist en huidige hoofdredacteur van The New York Review of Books, Ian Buruma, wiens meningen regelmatig door de NRC worden verspreid, niet aan het lijstje anti-Russische mainstream-opiniemakers ontbreken, want in 2014 verzekerde hij zijn publiek dat zowel Rusland als China ‘mafia societies’ waren, om naderhand zijn publiek te verzekeren dat, met het oog op op het naderende einde van ‘Pax Americana,’ de mensheid zich zal ‘moeten voorbereiden op een tijd waarin we met weemoed terugkijken op het betrekkelijk goedaardige imperialisme uit Washington.’ En zo leggen de commerciële massamedia de basis voor een nucleaire oorlog met de Russische Federatie. 

Welnu, ik heb van de NRC nog steeds geen enkele reactie hierop gekregen. 

Vandaag bericht Wilmer Heck van de NRC:

En „u heeft wel een beetje gelijk dat ik joodse mensen voor heel veel boosaardigheden verantwoordelijk houd”, aldus Jansen op de website van journalist Stan van Houcke, die zijn pseudoniem Jan Verheul daar antisemitisme verwijt. Opmerkelijk genoeg is diezelfde Van Houcke auteur van een artikel in De Andere Krant. Van Houcke zegt in een reactie niet te hebben geweten wie de krant financiert. „Ik ben journalist. Ik schrijf stukken. En ik bemoei me totaal niet met de financiering.”


Wat 'opmerkelijk genoeg' is dat 'diezelfde Van Houcke' een artikel schreef voor De andere krant, wanneer hij niet wist wie de ongeveer 'honderd' donoren zijn die de publicatie gefinancierd hebben, maakt de NRC niet duidelijk. Een verklaring is ook bewust weggelaten. De bedoeling is namelijk mijn integriteit aan te tasten en wel omdat ik de corrupte berichtgeving van diezelfde NRC in mijn artikel met concrete voorbeelden heb aangetoond. Dit is de wijze waarop de huidige NRC-redactie journalistiek bedrijft.

Leest u ook even wat ik eerder over de NRC-journalist Wilmer Heck schreef: http://stanvanhoucke.blogspot.nl/search?q=Wilmer+Heck

Heck staat alom bekend als een anti-Rusland propagandist.dinsdag 24 april 2018

"A Complete Disaster": Noam Chomsky on Trump and the Future of US Politics

"A Complete Disaster": Noam Chomsky on Trump and the Future of US Politics

Tuesday, April 24, 2018 By C.J. Polychroniou, Truthout | Interview 
US President Donald Trump speaks during a joint presser with Japan's Prime Minister Shinzo Abe at Trump's Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida on April 18, 2018. (Photo: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)President Donald Trump speaks during a joint presser with Japan's Prime Minister Shinzo Abe at Trump's Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida, on April 18, 2018. (Photo: Mandel Ngan / AFP / Getty Images)
Just how bad are things with Donald Trump in the White House? And what does having a racist, misogynist, xenophobic and erratic president who continues to enjoy unquestionable support from his base tell us about the state of US politics and the dangers to the future of democracy in the US and in the world on the whole? Noam Chomsky shares his thoughts on these and other related questions in an exclusive interview with C. J. Polychroniou for Truthout.
C.J. Polychroniou: Noam, it's been already 14 months into Donald Trump's turbulent White House tenure, but sometimes we still need to pinch ourselves to make sure that it's not a nightmare that a racist, misogynist, homophobic man who apparently cares only about himself runs the world's most powerful nation. But, really, how bad is it having Trump in the White House?
Very bad. As Trump began his second year in office, the Bulletin of Atomic Scientists advanced their Doomsday Clock to two minutes to midnight, citing increasing concerns over nuclear weapons and climate change. That's the closest it has been to terminal disaster since 1953, when the US and USSR exploded thermonuclear weapons. That was before the release of Trump's Nuclear Posture Review, which significantly increases the dangers by lowering the threshold for nuclear attack and by developing new weapons that increase the danger of terminal war.
On climate change, Trump is a complete disaster, along with the entire Republican leadership. Every candidate in the Republican primaries either denied that what is happening is happening or said ... we shouldn't do anything about it. And these attitudes infect the Republican base. Half of Republicans deny that global warming is taking place, while 70 percent say that whether it is or not, humans are not responsible. Such figures would be shocking anywhere, but are remarkably so in a developed country with unparalleled resources and easy access to information.
It is hard to find words to describe the fact that the most powerful country in world history is not only withdrawing from global efforts to address a truly existential threat, but is also dedicating itself to accelerating the race to disaster, all to put more dollars in overstuffed pockets. No less astounding is the limited attention paid to the phenomenon.
When we turn to matters of great though lesser import, the conclusion is the same: disaster. While Trump's antics occupy the attention of the media, his associates in Congress have been working intensively to advance the interests of their actual constituency -- extreme wealth and corporate power -- while dismantling what is of value to the general population and future generations. With justice, the Republican leadership regard the tax bill as their greatest triumph. Joseph Stiglitz rightly describes the triumph as "The US Donor Relief Act of 2017," a vast giveaway to their actual constituency -- and to themselves. As he points out, the Republican leaders "are stuffing themselves at the trough -- Trump, Kushner and many others in his administration are among the biggest winners -- thinking that this may be their last chance at such a feast." And "Après moi, le deluge" -- literally in this case.
The grand triumph brings an extra advantage. It explodes the deficit (a trademark of Republicans since Reagan), which means that they can move on to cut away at entitlements, as the chief architect, Paul Ryan, announced happily at once. The US already ranks near the bottom of the [Organization for Economic Cooperation and Development] countries -- the 35 richer and more developed countries -- in social justice measures. The Republican triumph will sink it even lower. The tax scam is only the most prominent of the devices being implemented under the cover of Trump buffoonery to serve wealth and corporate power while harming the irrelevant population.
Many other policies are simply [unconscionable], such as Trump's initiative to have the Department of Homeland Security separate children, even infants, from their mothers in order to discourage immigration -- 700 families have been split in this fashion since October, a New York Times investigation found. Many of these families are fleeing from the murderous consequences of US policies: Honduras has been the main source of refugee flight since the US, almost alone, endorsed the military coup that ousted the elected president and the fraudulent election that followed, initiating a reign of terror.
We also must endure the sight of Trump wailing in terror because a caravan of victims reached Mexico, most hoping to settle there. Trump's suggestion that these victims are threatening the security of the US is reminiscent of Reagan strapping on his cowboy boots and calling a national emergency because Nicaraguan troops were a two days march from Texas, and about to overwhelm us. It's amazing that such performances do not evoke profound national embarrassment.
To the extent that politics is the art of the possible, would you say that Trump has been consistent so far with the promises he made to voters during the 2016 campaign?
In some cases, yes. He is fulfilling the wishes of the Evangelicals who are a large part of his voting base. He is greatly increasing the military budget, as he promised. ... Most of his promises are about as close to fulfillment as his commitment to "drain the swamp," which is now overflowing. [Scott] Pruitt's [Environmental Protection Agency] alone is a cesspool, though its dismantling of efforts to deal with the impact of climate change are far more serious than the wholesale robbery, which seems to be a Pruitt specialty from well before he was handed the wrecking ball.

We don't need Comey to tell us that Trump is morally unfit.

On trade, though the policies, insofar as they are coherent, are generally harmful, the rhetoric is not completely false. Thus it is true that China is using devices that violate World Trade Organization rules -- devices that were critical to the growth of the rich societies, from England to the US and beyond, and are now banned by the investor rights agreements mislabeled "free trade agreements." This is a textbook illustration of what economic historians call "kicking away the ladder": First we climb up, then we kick the ladder away so that you can't follow.
And Trump is right that the [North American Free Trade Agreement (NAFTA)] should be revised. Some sensible proposals have been put forth by the partners in NAFTA. For example, Canada has proposed that the revised NAFTA should ban harsh US anti-labor laws, like the right-to-scrounge laws called "right-to-work" in contemporary Newspeak. These laws are soon to become federal policy, it seems, under the reactionary Roberts Court, which was made more extreme by [Senate Majority Leader Mitch] McConnell's shameful parliamentary maneuvers to prevent even consideration of Obama's nomination, opening the way to the appointment of Neil Gorsuch -- another gift to the far right.
The Canadian proposal was prominently reported in the major Canadian press, but, oddly, is missing from the discussions of NAFTA revision here, which keep to Trump proposals.
Allegations of collusion continue to haunt Donald Trump's presidency, primarily over his alleged ties to Russia and Putin, and former FBI Director James Comey said in a recent interview with ABC News that Trump is "morally unfit" to be president. What's your take on all this, and what does Trump's disrespect for law and the fact that his base is refusing to abandon him tell us about the current state of American democracy and US politics in general?
We don't need Comey to tell us that Trump is morally unfit. He made that abundantly clear in the primaries, if not before. The fact that the Oval Office is coming to resemble a schoolyard on a bad day may be obnoxious, but it doesn't rank high among the misdeeds of the administration, in my opinion. ... Same with his alleged ties to Russia and Putin. Much more serious is the clique that now surrounds him. It's a sad day when one has to hope that General [James] Mattis will keep the ... [rest] in check. The [John] Bolton appointment in particular should send shivers up the spine of any person.
As for Trump's base, they are indeed quite loyal. Most Trump voters were relatively affluent and probably are fairly satisfied with the ultra-reactionary policies. Another important segment was non-college-educated whites, a group that voted overwhelmingly for Trump (a 40 percent advantage). There is a close analysis of this group in the current (Spring 2018) issue of the Political Science Quarterly. It found that racism and sexism were far more significant factors in their vote than economic issues. If so, this group has little reason to object to the scene that is unfolding, and the same with the white Evangelicals who gave Trump 80 percent of their vote. Among justly angry, white, working-class Trump voters, many apparently enjoy watching him stick his thumb in the eyes of the hated elites even if he doesn't fufill his promises to [working-class voters], which many never believed in the first place.
What all this tells us, yet again, is that the neoliberal programs that have concentrated wealth in a few hands while the majority stagnate or decline have also severely undermined functioning democracy by familiar mechanisms, leading to anger, contempt for the dominant centrist political forces and institutions, and often anti-social attitudes and behavior -- alongside of very promising popular reactions, like the remarkable [Bernie] Sanders phenomenon, [Jeremy] Corbyn in England and positive developments elsewhere as well.
Ryan, an influential architect of the Republican economic platform, announced that he is stepping down from Congress. Do you think his decision was motivated by the fear that a "blue wave" may be coming in November as a result of a growing backlash against Trump and Trumpism?
There is much talk about how this "admirable" figure, who bedazzled the media with fraudulent spreadsheets, wants to spend time with his family. Much more likely, I think, is that he decided to leave Congress because he had achieved his long-standing goals, particularly with the "Donor Relief Act of 2017" and the deficit cuts that open the way to sharp reduction of entitlements: health, social security, pensions -- whatever matters to the people beyond the very privileged. And perhaps he prefers to be out of town when it becomes too hard to conceal what's being done to the general population and someone will have to face the music.
With regard to foreign affairs, what do you consider to be the most menacing elements of Trump's handling of US foreign policy?
Trump inherited multiple crises. His own policies have been largely incoherent, but he has been consistent in some areas, primarily the Middle East. He has provided strong support for the Saudi war in Yemen, a major catastrophe, and is exulting in the huge arms sales to the dictatorship. Last December, UN agencies warned that the Saudi blockade of Yemen could lead to "one of the largest famines in modern times." Yemen already has the world's worst cholera outbreak, which is not under control. The Saudi blockade is hindering desperately needed imports of food, medicine and fuel.

"Make America great" means great at destroying, and that's where the greatness ends.

Apart from the human disaster it is creating, the Saudi dictatorship, always with firm US backing, seems intent on carrying forward the Taliban and ISIS projects of destroying precious antiquities. Reviewing the systematic Saudi destruction, the chair of Yemen's Organization of Antiquities and Museums charges that the attacks on 60 sites are "a conscious campaign to wreck Yemen's heritage and demoralize its citizens." Western experts agree that the destruction seems deliberate, using information provided by the [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization] on cultural heritage sites to direct bombing attacks, with no military objective.
The US-led attack on ISIS in Raqqa destroyed the city, and nothing is being done to reconstruct or help the victims. Under the influence of [US-UN Ambassador] Nikki Haley, one of the more sinister (and, it seems, ambitious) figures in the administration, Trump has sharply cut funding to the [United Nations Relief and Works Agency], which barely keeps millions of Palestinian refugees alive. In general, "make America great" means great at destroying, and that's where the greatness ends. It's by no means entirely new, but is now raised to a higher level and becoming a matter of principle.
In May, Trump will presumably refuse to renew sanctions relief for Iran, as required by the Iran nuclear deal (JCPOA). That does not constitute formal withdrawal, though that's the likely effect. Even if the European signers formally persist, the consequences will be severe because of the central role of the US in the international financial system -- not to speak of the danger that their persistence might arouse the ire of the unpredictable Trump, who can do a great deal of damage if crossed. Effective withdrawal might provide an opening for the new national security adviser, Bolton, a genuine war criminal who publicly calls for bombing Iran, presumably in collaboration with Israel and with tacit Saudi approval. Consequences could be horrendous.
There is much fevered debate as to whether Iran might have violated the JCPOA, contrary to the firm conclusion of [the International Atomic Energy Agency] Director General Yukiya Amano on March 5, 2018, that "Iran is implementing its nuclear-related commitments." But we hear virtually nothing about US violations, though these have been clear enough. Thus the JCPOA commits the signers to support the successful implementation of the agreement, including in their public statements, and to refrain from any adverse effect on trade and economic relations with Iran that conflict with their commitments to successful implementation of the JCPOA. The US has been in flat violation of all of these commitments, which have serious consequences.
Unmentionable as always is the obvious way to alleviate whatever threat Iranian nuclear programs are imagined to pose: establishing a nuclear weapons-free zone in the region. The way is clear. The proposal is strongly supported by Iran, the Arab states and the world generally. But there is an impediment. It has regularly been blocked by the US, for familiar reasons: Israel's nuclear weapons. Also ignored is that the US [and] UK have a special commitment to work for this goal, having committed themselves to it in the UN [Security Council] resolution they invoked in an effort to find some thread of justification for their invasion of Iraq.

Trumpism is one of many manifestations of the effects of the neoliberal policies of the past generation.

There is more to say about this troubled region, but there are crises elsewhere as well. One involves North Korea, and here there might be some rays of light. Trump has so far accepted the moves of the two Koreas toward improving relations, and has agreed to negotiations with North Korean dictator Kim Jong Un that so far look promising. If these initiatives succeed, they might go as far as the September 2005 agreement in which North Korea pledged to abandon "all nuclear weapons and existing weapons programs." Unfortunately, the Bush administration immediately violated all of its commitments under the agreement, and North Korea proceeded with its nuclear weapons programs. We may hope that Trump will be willing to accept success in denuclearizing the peninsula and in further steps toward accommodation. And if he wants to brag about the achievement as a demonstration of his brilliance as a deal-maker, just fine.
This by no means exhausts the foreign policy issues that should be seriously addressed -- topics that would carry us far afield.
What's your overall sense about Trumpism? What is it really all about, and do you think Trumpism is showing us the future of right-wing politics in the US?

The Democratic Party is now split between the donor-oriented New Democrat managers and a growing activist social democratic base.

Trumpism is one of many manifestations of the effects of the neoliberal policies of the past generation. These have led to extreme concentration of wealth along with stagnation for the majority. There have been repeated crashes of the deregulated financial institutions, each worse than the last. Bursting bubbles have been followed by huge public bailouts for the perpetrators while the victims have been abandoned. Globalization has been designed to set working people throughout the world in competition with one another while private capital is lavished with benefits. Democratic institutions have eroded. As already mentioned, all of this has led to anger, bitterness, often desperation -- one remarkable effect is the increasing mortality among middle-age whites discovered by Anne Case and Angus Deaton, analyzed as "deaths of despair," a phenomenon unknown in functioning societies. While there are variations from place to place, some features are common. One is the decline of the centrist parties that have long dominated political life, as we see in election after election. In the US, in recent years, whenever candidates arose from the base in the Republican primaries, the established powers were able to crush them and impose their own choice: Mitt Romney, most recently. In 2016, for the first time they were unable to do so, but they quickly rallied to the winning candidate, who proved quite willing to front for the more brutal wing of the traditional party. The real surprise in the election was the Sanders campaign, which broke with a long tradition of pretty much bought elections, and was stopped only by machinations of the Obama-Clinton party managers. The Democratic Party is now split between the donor-oriented New Democrat managers and a growing activist social democratic base.
What all of this portends, worldwide, is far from clear. Though there are also significant signs of hope, some commentators have -- with good reason -- been quoting Gramsci's observation from his prison cell: "The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear."
Copyright, Truthout. May not be reprinted without permission.

C.J. POLYCHRONIOU

C.J. Polychroniou is a political economist/political scientist who has taught and worked in universities and research centers in Europe and the United States. His main research interests are in European economic integration, globalization, the political economy of the United States and the deconstruction of neoliberalism's politico-economic project. He is a regular contributor to Truthout as well as a member of Truthout's Public Intellectual Project. He has published several books and his articles have appeared in a variety of journals, magazines, newspapers and popular news websites. Many of his publications have been translated into several foreign languages, including Croatian, French, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Turkish. He is the author of Optimism Over Despair: Noam Chomsky On Capitalism, Empire, and Social Change, an anthology of interviews with Chomsky originally published at Truthout and collected by Haymarket Books.

Ten Irrefutable, Devastating 9/11 Facts

Ten Irrefutable, Devastating 9/11 Facts

 18 
  9  3 
 
  30
Scholars who attempt to elucidate the crime perpetrated on 9/11 – who are commonly referred to as 9/11 truthers – are often criticized for relying on conjecture and speculation in support of their claims. Such criticism may at times be justified, though often made in bad faith. There is actually no need to resort to speculative arguments that the official account of 9/11 is a fraud since there are hard facts that support this conclusion. Here are 10 such undisputed facts:
1. U.S. authorities have failed to trace, arrest, try (prosecute), and punish anyone responsible for the crime against humanity committed on 9/11.
The mass murder committed on September 11, 2001 represents, under international law, a crime against humanity. The State where it was committed – in this case the United States of America – bears the obligation to the international community to trace, arrest, try, and punish individuals responsible for that crime.
Since 2002, U.S. authorities admit they have detained a handful of persons at Guantánamo Bay who are accused of helping to orchestrate 9/11. Their identities remain in doubt; their alleged confessions were made behind closed doors; and their trial by a military court does not fulfill minimal international norms of due process.
U.S. authorities claim to have sentenced Zacarias Moussaoui to life imprisonment for not having warned the FBI about the preparations for 9/11, an allegation he denied. No evidence was presented that he was involved in the preparations for 9/11 or knew anything about these preparations. No evidence was presented that he even knew the alleged hijackers. U.S. authorities also claim to hold, since 2003, a man by the name of Khalid Sheikh Mohamed (KSM) in Guantánamo who allegedly confessed to have masterminded 9/11 and more than 30 other terrorist operations. He also allegedly confessed to having planned an attack on a bank in Washington State that did not exist until after he was already in Guantánamo. The man, whose identity remains murky and whose connection to 9/11 is limited to what he said in his ludicrous confession, has not been prosecuted, let alone sentenced. No one seriously expects him to be ever brought to trial, let alone a trial fulfilling international norms.
2. When announcing to the United Nations their decision to attack Afghanistan, U.S. authorities failed to provide evidence that the crime of 9/11 was in any way connected to Afghanistan. In fact, such evidence has still not been produced.
See the letter from U.S. Representative John Negroponte to the President of the UN Security Council, October 7, 2001 (mirrored here).
3. The United States government did not authorize an investigation of the events of 9/11 that could have fulfilled minimal international standards: The 9/11 Commission was neither independent nor impartial, and its investigation was neither thorough nor transparent.
Regarding minimal standards of investigation, see Elias Davidsson, “The Events of 11 September 2001 and the Right to the Truth.” (See this or this)
4. Despite vilifying Osama bin Laden as a terrorist leader, judicial authorities in the United States have failed to charge him in connection with 9/11. He was not even wanted in connection with this crime.
The FBI admitted in June 2006 that it possesses no concrete evidence linking Osama bin Laden to 9/11. (See: Ed Haas, “FBI says, it has no ‘hard evidence connecting Bin Laden to 9/11,” Information Clearing House, June 18, 2006, mirrored here)
5. Authorities in the United States have failed to produce clear and convincing evidence that the 19 persons named by the FBI as 9/11 hijackers even boarded aircraft that they are alleged to have subsequently hijacked. 
To be precise: U.S. authorities have failed to produce authenticated passenger lists that would include the names of the alleged hijackers; witnesses who saw these alleged hijackers in the airports or boarding the aircraft; authenticated security-camera videos proving their presence in the airports of departure; and DNA identification of these individuals’ bodily remains (see detailed analysis in Elias Davidsson, Hijacking America’s Mind on 9/11 [Algora Publishers, New York, 2013], Chapter 2).
6. U.S. authorities have failed to produce clear and convincing evidence that passenger airliners crashed at the known landmarks on 9/11.
The FBI admitted in a letter to the Nevada District U.S. Court on March 14, 2008, signed by Assistant U.S. Attorney Patrick A. Rose, that records detailing the collection and positive identification of the wreckage of the crashed aircraft do not exist (Letter mirrored here). He thus admitted that the FBI failed to formally identify the wreckage found at the various crash sites as belonging to the allegedly hijacked aircraft. It is, therefore, not established that the allegedly hijacked aircraft crashed at these locations.
7. U.S. authorities have failed to explain why more than 1,100 persons, who were present at the World Trade Center on 9/11, vanished into thin air.
Vast parts of the Twin Towers were literally pulverized as can be seen from video recordings, photos, and testimonies. Of more than 1,100 missing persons, not a single tooth, nail, or bone has been found as of 2011 (See, inter alia, Anemona Hartocollis, “Connecting with lost loved ones, if only by the tips of fingers,” The New York Times, September 11, 2011 [mirrored here]). U.S. authorities have never explained what could have caused more than 1,100 persons to vanish without leaving a trace. They bear the obligation, under human rights law, to determine the reason for such disappearances.
8. U.S. authorities compensated families of 9/11 victims that agreed to waive their right to further court action. The compensation exceeded by at least seven times what was paid to the families of firefighters who died in rescue operations on 9/11.
The families of 9/11 victims received from the U.S. Compensation Fund, established in October 2001, an average of $2.1 million if they agreed to waive their right to engage in civil proceedings (see, inter alia, Brian Bernbaum, “9/11 Fund Chief Faults Payments,” CBS News, 4.9.2003 [mirrored here]). As of 2013, spouses of firefighters who die in line of duty can obtain $333,605 under the Public Safety Officers’ Benefits (PSOB) Act (42 U.S.C. 3796). The figure for 2001 was undoubtedly lower. The 95 families, who did not apply to the Compensation Fund and preferred to let courts determine their rights, obtained an average of $5.5 million in out-of-court settlements (see, Ashby Jones, “The 9/11 Victim Settlements: A Chat with Skadden’s Sheila Birnbaum,” The Wall Street Journal, 13.3.2009 [mirrored here]).
9. U.S. authorities have failed to explain the effect of numerous military drills conducted on the morning of 9/11 – including the simulation of aircraft hijackings – on the commission of the mass murder.
Military drills caused confusion and surprised military and civilian personnel responsible for air traffic, as reported in U.S. media. For example, NORAD Major General Larry Arnold said that, “By the end of the day, we had twenty-one aircraft identified as possible hijackings.” (See, Eric Hehs, “Conversation with Major General Larry Arnold,” One Magazine, January 2002 [mirrored here]). Colonel Robert Marr, NEADS battle commander, said he had been told that across the nation there were “29 different reports of hijackings.” (See, Robert A. Baker, “Commander of 9/11 Air Defenses Retires,” Newhouse News Service, March 31, 2005 [mirrored here]). U.S. authorities failed to explain how these drills affected the commission of the crime, including the apparent failure to intercept hijacked aircraft.
10. U.S. authorities promoted numerous officials who, according to the official account on 9/11, had failed to carry out their duties with regard to 9/11. Not a single person has been held accountable anywhere in government for what went wrong on or prior to 9/11.
Here are few examples: Richard Myers, in charge of the Pentagon on 9/11, was promoted to Chairman of the Joint Chiefs of Staff on October 1, 2001; Ralph Eberhart, in charge of NORAD on 9/11, was promoted to head the new “Northern Command” a year after 9/11; Captain Charles J. Leidig, acting NMCC Director on 9/11, was promoted in 2004 to the rank of admiral; Brigadier General Montague Winfield, who on 9/11 was in charge of the National Military Command Center (NMCC), was promoted in May 2003 to the two-star rank of major general; Marion (Spike) Bowman, who blocked FBI investigations into the alleged hijackers before 9/11, was given an award for “exceptional performance” after a 9/11 Congressional Inquiry report claimed that his unit gave Minneapolis FBI agents “inexcusably confused and inaccurate information” that was “patently false.”
Conclusion
The above facts are sufficient to reject the official account of 9/11 and consider the administration of President George W. Bush as the main suspect for this crime against humanity. While the facts are not sufficient for leveling criminal charges against specific individuals, they permit general conclusions to be drawn regarding the dangerous nature of the U.S. regime and the complicity of the political class, mainstream media, academia, and the justice system of NATO member states in covering-up the crime of 9/11 and shielding those responsible for that crime.
*
This article was originally published on Truth and Shadows.

waronterrorism.jpgby Michel Chossudovsky
ISBN Number: 9780973714715
List Price: $24.95
click here to order

Special Price: $18.00

In this new and expanded edition of Michel Chossudovsky’s 2002 best seller, the author blows away the smokescreen put up by the mainstream media, that 9/11 was an attack on America by “Islamic terrorists”.  Through meticulous research, the author uncovers a military-intelligence ploy behind the September 11 attacks, and the cover-up and complicity of key members of the Bush Administration.
The expanded edition, which includes twelve new chapters focuses on the use of 9/11 as a pretext for the invasion and illegal occupation of Iraq, the militarisation of justice and law enforcement and the repeal of democracy.
According to Chossudovsky, the  “war on terrorism” is a complete fabrication based on the illusion that one man, Osama bin Laden, outwitted the $40 billion-a-year American intelligence apparatus. The “war on terrorism” is a war of conquest. Globalisation is the final march to the “New World Order”, dominated by Wall Street and the U.S. military-industrial complex.
September 11, 2001 provides a justification for waging a war without borders. Washington’s agenda consists in extending the frontiers of the American Empire to facilitate complete U.S. corporate control, while installing within America the institutions of the Homeland Security State.